China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

Điều khoản và Điều kiện

Chào mừng đến với cửa hàng trực tuyến của chúng tôi! KSP Solicitors cung cấp dịch vụ cho bạn tùy thuộc vào các điều kiện sau đây. Nếu bạn truy cập hoặc mua hàng tại trang web này, bạn sẽ chấp nhận những điều kiện sau. Xin hãy đọc những điều này một cách kỹ lưỡng.

SỰ BẢO MẬT

Vui lòng xem Thông báo Bảo mật, mà sẽ chi phối việc truy cập của bạn đối với trang website của chúng tôi, và để hiểu sự hành nghề của chúng tôi.

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ

Chỉ có 1 vấn đề pháp lý sẽ được trả lời cho mỗi truy vấn.

TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ

Khi bạn truy cập trang web của KSP Solicitors hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang liên lạc điện tử với chúng tôi. Bạn đồng ý nhận liên lạc điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và truyền thông khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý mà sự truyền thông như vậy sẽ ở dạng văn bản.

BẢN QUYỀN

Tất cả nội dung bao hàm trên trang web này, như bài viết, đồ họa, logo, biểu tượng nút, hình ảnh, clip âm thanh, tải kỹ thuật số, biên soạn dữ liệu, và phần mềm, là tài sản của KSP Solicitors hoặc nhà cung cấp nội dung của hãng và bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Phần biên soạn tất cả các nội dung trên trang web này là sự sở hữu độc quyền của KSP Solicitors, với tác quyền cho toàn bộ công trình này là của KSP Solicitors, và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu và thương diện KSP Solicitors không được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào mà không phải là của KSP Solicitors, dưới bất kỳ hình thức nào mà có thể gây ra sự nhầm lẫn trong các khách hàng, hoặc dưới bất kỳ hình thức nào mà làm mất thể diện hoặc mất uy tín của KSP Solicitors. Tất cả các thương hiệu khác không thuộc sở hữu của KSP Solicitors hoặc chi nhánh của nó mà xuất hiện trên trang web này đều là quyền sở hữu của chủ sở hữu tương ứng, là những người có thể hoặc không là liên kết với, liên quan đến, hoặc đỡ đầu bởi KSP Solicitors hoặc các chi nhánh của nó.

SỰ CHO PHÉP VÀ TRUY CẬP MẠNG

KSP Solicitors cấp cho bạn phép truy cập và sử dụng cá nhân một cách hạn chế những trang này và không tải về (khác với caching nội dung trang) hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, ngoại trừ với sự đồng ý bằng văn bản của KSP Solicitors. Sự cho phép này không bao gồm bất kỳ sự bán lại hoặc sử dụng thương mại của những trang này hoặc những nội dung của nó: bất kỳ sự sưu tầm và sử dụng bất cứ danh sách sản phẩm nào, sự mô tả, hay giá cả: sử dụng bắt nguồn từ trang web này hoặc từ nội dung của nó: bất kỳ việc tải hay sao chép các thông tin tài khoản cho các lợi ích của thương nhân khác: hoặc sử dụng bất kỳ phương tiện khai thác dữ liệu, robot, hoặc thu thập, trích lục dữ liệu tương tự. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này đều không được nhái lại, trùng lặp, sao chép, bán, bán lại, truy cập, hoặc khai thác cho bất cứ mục đích thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KSP Solicitors.

Bạn không được sử dụng khung hoặc kỹ thuật khung để bao hàm bất kỳ thương hiệu, logo, hoặc các thông tin độc quyền khác (bao gồm cả hình ảnh, văn bản, bố trí trang, hoặc hình thức) của KSP Solicitors và những cộng tác của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ đuôi meta hoặc bất kỳ "ký tự ẩn" nào để dùng tên hoặc thương hiệu KSP Solicitors mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KSP Solicitors. KSP Solicitors sẽ chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép đối với bất kỳ sự sử dụng trái phép nào. Bạn được cấp quyền hạn chế, có thể hủy bỏ, và không độc quyền để tạo ra một siêu liên kết đến trang chủ của KSP Solicitors miễn là liên kết này không phản ánh KSP Solicitors, và các cộng sự của nó, hoặc các sản phẩm hay dịch vụ của nó một sai lệch, gây hiểu lầm, khó chịu hoặc các vấn đề xúc phạm khác. Bạn không được sử dụng bất kỳ logo, đồ họa hoặc thương hiệu độc quyền nào của KSP Solicitors như là một phần của liên kết mà không có sự cho phép bằng văn bản.

CHÍNH SÁCH HOÀN LẠI TIỀN CỦA CHÚNG TÔI

Vì trang website của chúng tôi cung cấp hàng không hữu hình, không thể thu hồi, chúng tôi không thực hiện việc hoàn lại tiền sau khi sản phẩm đã được chuyển đi, mà bạn thừa nhận trước khi mua bất kỳ sản phẩm tại trang web của chúng tôi.

TÀI KHOẢN HỘI VIÊN CỦA BẠN

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn có trách nhiệm giữ bí mật của tài khoản và mật khẩu của bạn, cũng là để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm về tất cả hoạt động xảy ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Nếu bạn dưới 18, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi chỉ với sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. KSP Solicitors và các cộng sự của mình có quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt các tài khoản, loại bỏ hoặc sửa nội dung, hoặc hủy bỏ đơn đặt hàng theo ý của họ.

ĐÁNH GIÁ, GÓP Ý, THƯ ĐIỆN TỬ, VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC

Những người truy cập có thể đăng bài nhận xét, góp ý kiến, và các nội dung khác: và gửi đề nghị, ý tưởng, ý kiến, câu hỏi, hoặc các thông tin khác, miễn là nội dung không phải là bất hợp pháp, tục tĩu, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm sự riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc nếu không thì nguy hại cho bên thứ ba hoặc có tính phản đối và không bao gồm hoặc chứa virus phần mềm, vận động chính trị, chào mời thương mại, những lá thư dây chuyền, thư cho đám đông, hoặc bất kỳ dạng "thư rác" nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả mạo, mạo danh bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, hoặc lừa dối về xuất xứ của một cái thẻ hoặc các nội dung khác. KSP Solicitors có quyền (mà không phải là nghĩa vụ) để loại bỏ hoặc sửa đổi những nội dung như vậy, nhưng không thường xuyên xem xét lại nội dung đã được đăng. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu, và trừ khi chúng tôi chi ra, thì có nghĩa bạn cho KSP Solicitors và các cộng sự của nó quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, lâu dài, không thể thu hồi, và hoàn toàn có thể cho người khác phép, để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, đăng, dịch, tạo các sản phẩm phát sinh, phân phối, và hiển thị nội dung đó trên khắp thế giới bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào. Bạn cấp KSP SOLICITORS và các cộng sự của mình và những người được cấp phép quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan tới nội dung đó, nếu họ chọn. Bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với các nội dung mà bạn đăng: rằng nội dung là chính xác: rằng sử dụng các nội dung mà bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây nguy hại cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào: và rằng bạn sẽ bồi thường KSP Solicitors hoặc các cộng sự của nó cho tất cả các yêu cầu đòi bồi thường gây ra từ nội dung do bạn cung cấp. KSP Solicitors có quyền, nhưng không phải là nghĩa vụ, giám sát và sửa đổi hoặc loại bỏ bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. KSP Solicitors không chịu trách nhiệm và không thừa nhận trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ nội dung nào mà bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

NGUY CƠ MẤT MÁT

Tất cả các dịch vụ mua từ Solicitors KSP được thực hiện theo một hợp đồng xuất hàng. Điều này về cơ bản có nghĩa là nguy cơ mất mát và tiêu đề cho các mục như vậy được chuyển qua cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho bên trung chuyển.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

KSP Solicitors và các cộng sự của mình luôn cố gắng để đạt được sự chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, KSP Solicitors không đảm bảo rằng mô tả sản phẩm hoặc các nội dung khác trên trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, hiện hành, hoặc không có lỗi. Nếu một sản phẩm do chính KSP Solicitors cung cấp mà không như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là trả lại trong điều kiện chưa sử dụng.

TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI KSP SOLICITORS TRÊN CƠ SỞ " NHƯ LÀ" VÀ “NHƯ SẴN CÓ". KSP SOLICITORS KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY HAY THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM BAO HÀM TẠI WEBSITE NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY LÀ SỰ MẠO HIỂM CỦA RIÊNG BẠN. VỚI SỰ TRẢI RỘNG CHO PHÉP CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH, KSP SOLICITORS TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO HÀM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, NHỮNG BẢO ĐẢM SUY DIỄN VỀ KHẢ NĂNG BÁN HAY PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. KSP SOLICITORS KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG SITE NÀY, CÁC MÁY CHỦ, HOẶC E-MAIL GỬI TỪ KSP SOLICITORS LÀ KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. KSP SOLICITORS SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ THIỆT HẠI NÀO Ở BẤT CỨ DẠNG NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở NHỮNG THIỆT HẠI BỊ PHẠT, VÀ GÂY HẬU QUẢ, TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN. MỘT SỐ PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN VỀ SỰ BẢO ĐẢM SUY DIỄN HOẶC SỰ LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN CỦA MỘT SỐ THIỆT HẠI NÀO ĐÓ. NẾU LUẬT NÀY ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TRÊN, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG VỚI BẠN, VÀ CÁC BẠN CÓ THÊM QUYỀN LỢI.

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Bằng cách truy cập KSP Solicitors, bạn đồng ý rằng luật pháp Anh, bất kể nguyên tắc xung đột về pháp luật nào, sẽ chi phối các Điều kiện Sử dụng và bất kỳ tranh chấp thuộc bất kỳ dạng nào mà có thể phát sinh giữa bạn và KSP Solicitors hoặc các cộng tác viên của nó.

TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp liên quan bằng bất kỳ cách nào đến việc truy cập của bạn vào trang mạng của KSP Solicitors hoặc sản phẩm bạn mua qua KSP Solicitors sẽ được trình lên hội đồng trọng tài kín tại Anh và xứ Wales, ngoại trừ, trường hợp bạn đã vi phạm hay đe dọa vi phạm đến quyền sở hữu trí tuệ của KSP Solicitors, KSP Solicitors có thể viện đến lệnh bồi thường hay sự bồi thường thích hợp khác tại Toà án Anh, và bạn đồng ý với thẩm quyền độc quyền và địa điểm của các tòa án đó. Sự trọng tài, theo thỏa thuận này, được thực hiện theo quy định hiện hành của Tòa án Trọng tài. Các quyết định của hội đồng trọng tài sẽ là sự ràng buộc và có thể được tuyên bố như một bản án tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Ở mức luật pháp cho phép tối đa, không có sự trọng tài nào theo thỏa thuận này sẽ được kết hợp bằng sự trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác theo thỏa thuận này, cho dù là thông qua các thủ tục tố tụng trọng tài cho một nhóm hoặc bằng cách khác.

CÁC CHÍNH SÁCH CUẢ TRANG MẠNG, SỰ SỬA ĐỔI, VÀ SỰ TÁCH BIỆT

Vui lòng xem lại các chính sách khác của chúng tôi, như Vận chuyển của Trả lại của chúng tôi, được đăng trên trang web này. Những chính sách này cũng chi phối sự truy cập của bạn vào trang web của KSP Solicitors. Chúng tôi giữ quyền thay đổi cho trang web, các chính sách của chúng tôi, và các Điều kiện Sử dụng này bất cứ lúc nào. Nếu một trong những điều kiện này không hợp lệ, được coi là bãi bỏ, hay vì bất cứ lý do nào không thể thực thi được, thì điều kiện đó được coi là tách biệt và không ảnh hưởng đến tính hiệu lực và sự thực thi của các điều kiện còn lại.

THẮC MẮC

Các thắc mắc liên quan đến Điều kiện Sử dụng của chúng tôi , Chính sách bảo mật, hoặc tài liệu liên quan tới các chính sách khác có thể được chỉ dẫn bởi nhân viên hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết "Liên hệ với Chúng tôi” ở cột danh mục bên cạnh. Hoặc bạn có thể email cho chúng tôi theo: info@kspsolicitors.com