China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

Tư vấn trực tuyến

KSP Solicitors nhận tư vấn trực tuyến về mọi khía cạnh của pháp luật và chỉ thu một khoản phí nhỏ là £34,99 bao gồm thuế VAT.

Thanh toán được thu thông qua PayPal - cách thanh toán trực tuyến an toàn hơn. Xin vui lòng điền vào mẫu đơn đề nghị và chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 24 giờ.

Đơn yêu cầu:

Thanh toán bằng Paypal

Ngay khi bạn điền đơn và gửi câu hỏi của mình thì bạn cần phải trả lệ phí để câu hỏi của bạn sẽ được trả lời.

Xin nhớ là bạn sử dụng cùng một địa chỉ email khi thanh toán. Mọi thông tin liên quan đến Tư vấn Trực tuyến bạn có thể gửi email đến kit@kspsolicitors.com.