China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

Phạm luật lái xe

Tại KSP Solicitors, chúng tôi hiểu rằng hầu hết những người bị gọi ra tòa vì phạm luật lái xe thường không bao giờ được tham gia vào hệ thống xét sử của tòa án và nguy cơ bị tước bằng lái hoặc ghi điểm phạt vào bằng lái có thể gây một ảnh hưởng nghiêm trọng bất lợi đối với công việc và / hoặc cuộc sống riêng tư của họ.

Tùy thuộc vào sự phạm luật lái xe, hình phạt có thể là nghiễm nhiên bị tước bằng, phạt tiền hoặc thậm chí bị ngồi tù. Tăng điểm phạt trên bằng lái xe của bạn sẽ dẫn đến tăng phí bảo hiểm của bạn.

Nhóm chúng tôi sẽ cung cấp một dịch vụ thân thiện nhưng hiệu quả nhằm mục đích hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn của vụ khởi tố giao thông đường bộ.

Khi được chỉ thị, một thành viên của nhóm làm việc giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ lấy bản tường trình của bạn liên quan tới sự thực của sự phạm luật và hoàn cảnh cá nhân của bạn. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với tòa án và Sở Công tố Hoàng gia (CPS) thay mặt bạn trước khi điều trần.

KSP Solicitors cũng sẽ chỉ thị cho một luật sư đứng cãi hay một luật sư tham dự phiên điều trần tại tòa cùng với bạn.

Chúng tôi có thể giúp đỡ bạn thế nào

Chúng tôi có thể trợ giúp trong các vấn đề sau đây:

Chúng tôi cung cấp một cơ cấu chi phí toàn diện cho phù hợp với ngân sách của bạn vì chúng tôi hiểu rằng phần lớn các vụ phạm luật lái xe không được Ủy ban Dịch vụ pháp lý (trước đây là Ban Trợ giúp Pháp lý) tài trợ và vững tin rằng khả năng tài chính của một khách hàng không bao giờ đáng là sự cản trở họ đến với tư vấn và đại diện pháp lý tốt nhất.