China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

Trang Nhập cư

KSP Solicitors có chuyên môn và kinh nghiệm trong tất cả các khía cạnh của luật nhập cư cho khách hàng doanh nghiệp hoặc tư nhân. Chúng tôi sẽ luôn đưa ra cho bạn một sự đánh giá trung thực về các lựa chọn của bạn và cơ hội thành công.

Vụ kiện của bạn sẽ được xử lý từ đầu đến cuối bởi cùng một người luật sư giàu kinh nghiệm, người sẽ giải thích cho bạn tất cả mọi điều bằng tiếng Anh đơn giản. Đặc điểm chính trong phương pháp tiếp cận của chúng tôi là không có vụ kiện nào là quá lớn hoặc quá nhỏ, và chúng tôi đem sự cống hiến và tính chuyên nghiệp vào trong tất cả mọi công việc của chúng tôi, từ những ứng dụng mang tính "thói quen" cho tới những vụ kiện điển hình có tầm cỡ. Chúng tôi mời giá cạnh tranh tư nhân.

Cũng như mức giá thông thường của chúng tôi, chúng tôi có thể mời những mức lệ phí cố định cho các ứng dụng tiêu chuẩn. Chúng tôi cũng sẵn sàng đặt hẹn chuẩn đoán ban đầu trong vòng một giờ với mức lệ phí cố định, mà không đặt điều kiện ràng buộc nào.

Chúng tôi có thể hỗ trợ trong các lĩnh vực sau: