China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

Bào chữa Hình sự

'Mọi người đều có quyền được một phiên xử công bằng’- như được bảo đảm trong Đạo Luật Nhân Quyền 1998 và Điều 6 của Công ước châu Âu về Nhân quyền..

Luật hình sự là một lĩnh vực phức tạp. Những người được đại diện hợp pháp thường tốt hơn nhiều trong tố tụng so với những người tự đại diện cho mình. Chúng tôi tự hào về sự chuẩn bị các vụ kiện thận trọng và kỹ lưỡng cũng như sự bào chữa tích cực vì lợi ích của khách hàng. Bất cứ hành vi cáo buộc sai trái về hình sự nào cũng nghiêm trọng đối với người đương sự và chúng tôi nhằm vào việc đối xử với tất cả các khách hàng một cách thiện cảm và gợi ý cũng như để thu được kết quả tốt nhất có thể.

Danh tiếng của chúng tôi trong lĩnh vực này được xây dựng trên sự làm việc tích cực cho các khách hàng của chúng tôi và đảm bảo rằng không bỏ sót một chi tiết nào khi bào chữa cho trường hợp bị khởi tố và xây dựng sự biện hộ vững chắc.

Chúng tôi đối phó với các vụ án hình sự các cấp độ, bao gồm ở:

Bảo vệ quyền của bạn

Nếu bạn đang bị bắt giữ hoặc bị cảnh sát hỏi cung, bạn có quyền:

Nếu bạn yêu cầu đại diện, chúng tôi có thể giúp đỡ. Đừng ngại liên lạc với chúng tôi theo số 01707 264277.

Liên kết