China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

T & C's

ยินดีต้อนรับสู่บริการออนไลน์ของเรา สำนักงานทนายความKSP ให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ไป เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชม หรือรับการบริการภายในเว็บไซต์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาอ่านเหล่านั้นอย่างรอบคอบ

Privacy

กรุณาตรวจสอบประกาศเรื่องPrivacyของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา.

ปัญหาทางกฎหมาย

ในแต่ละแบบสอบถามจะตอบปัญหาทางด้านกฎหมาย 1 ข้อเท่านั้น.

การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส

เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเวปไซด์ของสำนักงานทนายความ KSP หรือส่งอีเมล์ถึงเรา หมายถึงคุณกำลังติดต่อกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะได้รับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณ ทางอีเมล หรือ โดยการแจ้งข่าวให้ทราบบนเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับว่า ข้อตกลงทั้งหมด ประกาศ และข้อมูลการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ที่เราให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ตอบสนองความต้องการทางกฎหมายและเป็นการสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์อักษร.

Copyright

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ เช่นข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูป เสียง ดาวน์โหลดข้อมูลทางอิเลคทรอนิคส์ การรวบรวมข้อมูล และ ซอฟต์แวร์ เป็นสมบัติของสำนักงานทนายความ KSP หรือซัพพลายเออร์ของเนื้อหา และได้รับการป้องกัน โดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ เนื้อหาทั้งหมดที่เรียบเรียงบนเว็บไซต์นี้เป็นสมบัติของสำนักงานทนายความ KSP โดย ลิขสิทธิ์สำหรับข้อมูลทั้งหมดของสำนักงานทนายความ KSP ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าและสัญลักษณ์ทางการค้าอื่นๆ ของสำนักงานทนายความ KSP จะไม่มีการใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆที่ไม่ใช่ของสำนักงานทนายความ KSP ไม่ว่าจะในรูปแบบก็ตามที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างลูกค้า หรือ ในที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย หรือหรือก่อให้เกิดการเสียชื่อเสียงแก่สำนักงานทนายความ KSP เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้เป็นของสำนักงานทนายความ KSP หรือตัวแทนของสำนักงานทนายความ KSPและได้ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ถือให้เป็นสมบัติของเจ้าของที่แท้จริงทั้งที่มีและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดต่อหรือให้การสนับสนุน โดย สำนักงานทนายความ KSP หรือตัวแทนของสำนักงานทนายความ KSP

การเข้าถึงและสิทธิ์การใช้งานเวปไซต

สำนักงานทนายความ KSP อนุญาติให้คุณมีสิทธิจำกัดในการเข้าใช้งาน และให้ใช้งานส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้ และไม่อนุญาติให้ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากหน้าที่กำหนดไว้) หรือดัดแปลง แก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใด ยกเว้น ด้วยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของจากสำนักงานทนายความ KSP

สิทธิ์การใช้งานนี้ไม่รวมการจำหน่ายซ้ำหรือการใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น: ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา รายการสินค้า คำอธิบายหรือราคาใดๆที่รวบรวมไว้นี้: การดาวน์โหลดใดๆ หรือการคัดลอกข้อมูลสำหรับประโยชน์ของการค้าอื่นๆ : หรือการใช้การทำศูนย์รวมข้อมูล หรือเครื่องมือรวบรวมและแยกข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่อาจทำซ้ำ คัดลอก ขายซ้ำ เยี่ยมชม หรือวัตถุประสงค์ใด ๆ ในเชิงพาณิชย์โดยไม่รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานทนายความ KSP คุณอาจไม่สามารถตัด ดัดแปลง หรือใช้เทคนิคในการทำการถ่ายโอนเพื่อใส่เครื่องทุกเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทนายความ KSPและผู้ที่มีส่วนร่วมกับสำนักงานทนายความKSP (รวมทั้งภาพ ข้อความ เค้าโครง หรือแบบฟอร์มต่างๆ) ของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถใช้แท็ก ใด ๆ หรือ "ซ่อนข้อความ" โดยใช้ชื่อ สำนักงานทนายความKSP หรือเครื่องหมายการค้าโดยไม่รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานทนายความKSP การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการอนุญาตสิ้นสุดลง ทั้งนี้จัดการโดยสำนักงานทนายความKSP คุณไม่มีสิทธิพิเศษใดๆในการสร้างหรือเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าแรกของสำนักงานทนายความKSP คุณไม่สิทธิในการใช้โลโก้ หรือกราฟิก หรือเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของสำนักงานทนายความKSP ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเชื่อมโยงโดยไม่รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานทนายความKSP

นโยบายการคืนเงิน

เนื่องจากเว็บไซต์ของเรานำเสนอสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ สินค้าที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การคืนเงินหลังจากที่สินค้าถูกจัดส่งจึงไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ถือว่าคุณได้รับทราบก่อนที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆในที่เว็บไซต์ของเรา

บัญชีสมาชิกของคุณ

ถ้าคุณใช้เวปไซต์นี้ คุณมีหน้าที่ในการรับผิดชอบและรักษาความลับของบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณเป็นอายุต่ำกว่า 18 คุณอาจใช้เว็บไซต์ของเราโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยเท่านั้น สำนักงานทนายความKSP ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการบริการ ยุติบัญชี ลบ หรือแก้ไขเนื้อหา และการยกเลิกใบสั่งในดุลพินิจของสำนักงานทนายความKSPโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิจารณ์ ข้อคิดเห็น อีเมล และเนื้อหาอื่น ๆ

ผู้เยี่ยมชมอาจประกาศคำวิจารณ์ ข้อคิดเห็น และอื่น ๆ เนื้อหา: และส่งคำแนะนำ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คำถาม หรือ ข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่เนื้อหาจะไม่ผิดกฎหมาย ลามก เนื้อหาที่เข้าข่ายข่มขู่ รุกรานความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิทางปัญญา หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลที่สาม หรือข้อความไม่เหมาะสม หรือซอฟท์แวร์ที่มีไวรัส ข้อความทางการเมือง ข้อความเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ จดหมายหรือรูปแบบใด ๆ ของ "สแปม" คุณไม่อนุญาติให้ใช้อีเมล์ปลอม หรือเลียนแบบบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเจ้าของบัตรหรือเนื้อหาอื่นๆสำนักงานทนายความKSP ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ภาระหน้าที่) ในการเอาออก หรือแก้ไขเนื้อหา ถ้าคุณทำการติดประกาศเนื้อหา หรือส่งวัสดุ นอกเหนือจากที่เราระบุ สำนักงานทนายความKSP และผู้มีส่วนร่วมมีสิทธิ์ที่จะทำการตัด ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง ประกาศ แก้ไข และแสดงเนื้อหาดังกล่าวทั่วโลกผ่านสื่อใด ๆ

ในการใช้ชื่อที่คุณส่งข้อมูลในการเชื่อมต่อ คุณเสนอตัว และรับประกันว่า คุณเป็นเจ้าของ หรือมิฉะนั้น สิทธิ์ในเนื้อหาที่คุณลงรายการบัญชีทั้งหมด: เป็นเนื้อหาที่ถูกต้อง: เนื้อหาที่คุณใส่ไม่ละเมิดนโยบาย และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ สำนักงานทนายความKSP มีสิทธิ์แต่ไม่ภาระหน้าที่การตรวจสอบ และแก้ไข หรือลบกิจกรรมหรือเนื้อหาใด ๆ สำนักงานทนายความKSP จะไม่รับผิดชอบ สำหรับเนื้อหาใดๆกับรายการบัญชี โดยคุณหรือบุคคลอื่นใดได้ตั้งสมมติฐานไว้

ความเสี่ยงของการสูญหาย

บริการทั้งหมดที่รับจากสำนักงานทนายความKSP ได้มีการทำสัญญาการจัดส่งด้วย โดยพื้นฐานหมายถึงความเสี่ยงต่อการสูญหายและชื่อเมื่อเราผ่านยังสื่อในการขนส่ง

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

สำนักงานทนายความKSP และผู้มีเกี่ยวข้องพยายามที่จะให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สำนักงานทนายความKSP ไม่รับประกันว่า คำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์นี้คือความถูกต้อง สมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ เป็นปัจจุบัน หรือ ปราศจากข้อผิดพลาด หากผลิตภัณฑ์นำเสนอ โดย สำนักงานทนายความKSP ไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ ทางออกของคุณคือ กลับสู่สภาพที่ไม่ได้ใช้งาน

ปฏิเสธความรับผิดของการรับประกันและข้อจำกัดของความรับผิดชอบ เวปไซต์นี้จัดทำโดย สำนักงานทนายความKSP โดยตั้งอยู่ในพื้นฐานของ " AS IS " และ " AS AVAILABLE " สำนักงานทนายความKSP ไม่มีการดำเนินการแทนหรือรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้น หรือโดยนัย การทำงานของเว็บไซต์นี้ หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับว่า การใช้งานของเว็บไซต์นี้อยู่ที่ความเสี่ยงของคุณเองตามกฎหมายที่ใช้บังคับ สำนักงานทนายความKSP ปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด หรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด โดยนัยการรับประกันของความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะของสำนักงานทนายความKSP ไม่รับประกันว่า เว็บไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรือของอีเมล์ที่ส่งจากสำนักงานทนายความKSP มีปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย สำนักงานทนายความKSP จะไม่ชอบต่อความเสียหายใด ๆ ทุกประเภทที่เกิดจากการใช้เวปไซต์นี้ รวมถึง ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยการเยี่ยมชมเวปไซด์ของสำนักงานทนายความKSP คุณได้ยอมรับกฎหมายอังกฤษ โดยคุณจะไม่สร้างการขัดแย้งทางกฎหมาย จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใดๆซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าเยี่ยมชมของคุณกับ สำนักงานทนายความKSP หรือผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่าน สำนักงานทนายความKSP จะถูกส่งไปอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับในอังกฤษและเวลส์ ยกเว้นว่าคุณมีลักษณะใดๆเข้าข่ายละเมิด หรือ ทำการใดๆเพื่อละเมิดสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ สำนักงานทนายความKSPอาจขอคำสั่งศาลหรือทางออกอื่นๆที่เหมาะสมจากศาลในอังกฤษ และคุณยินยอมให้อำนาจศาลใช้เอกสิทธิ์เฉพาะบุคคล อนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้ต้องดำเนินการภายใต้กฎและทำหน้าที่ภายใต้ บัลลังค์ศาลที่มีอำนาจเหนือกว่า อนุญาโตตุลาการต้องมีความอำนาจในการพิจารณาคดีเพียงพอ

กรุณาตรวจทานนโยบาย เช่นการจัดส่งของเราและนโยบายการคืนอื่นๆ ที่ประกาศไว้ในเวปไซด์นี้ นโยบายเหล่านี้ยังควบคุมการเยี่ยมชมของคุณ สำนักงานทนายความKSP ของเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบาย และเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ของเราได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าเงื่อนไขเหล่านี้ต้องถูกถือให้เป็นโมฆะ เพิกถอน หรือบังคับด้วยเหตุผลใด ๆ เงื่อนไขจะสามารถถูกแยกออก และไม่มีผลต่อการบังคับใช้เงื่อนไขใด ๆ ที่เหลือ

คำถาม:

คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขในการใช้งานของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา โดยการคลิก "ติดต่อเรา" ในเมนูด้านข้าง หรือคุณสามารถส่งอีเมล์เราที่: info@kspsolicitors.com