China Thai Viet English
KSP Solicitors - Guiding you to a bright future

การกระทำผิดกฎหมายทางคมนาคม

สำนักงานทนายความKSP ของเราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ที่ถูกหมายศาลในฐานความผิดเกี่ยวกับการคมนาคม ไม่เคยมีส่วนร่วมในระบบยุติธรรม

และความเสี่ยงจากการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบศาลและกฎหมายอาจมีผลอันตรายร้ายแรงต่อการทำงานและ / หรือชีวิตส่วนตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความผิดทางการขับขี่รถยนต์ ที่ทั้งสามารถลงโทษตัดสินได้โดยทันที, ปรับหรือจำคุก

ทั้งนี้การเพิ่มโทษในใบอนุญาตขับขี่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของเบี้ยประกัน ทีมงานของเราจะให้บริการที่มีประสิทธิภาพและยังเป็นมิตรที่ดีที่คอยแนะนำคุณให้ผ่านทุกขั้นตอนของการดำเนินคดีจราจร เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ทีมเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ของเราจะรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คุณได้กระทำ หากมีความจำเป็นใดๆเราจะติดต่อประสานงานกับศาลและ CPS (ฝ่ายอัยการสูงสุด) ในนามของคุณแทนก่อน สำนักงานทนายความKSP จะจัดหานักกฎหมายหรือทนายความเข้าฟังศาลกับคุณ

ทางทีมงานเราสามารถช่วยได้

ทั้งนี้เราสามารถให้การบริการในเรื่องดังต่อไปนี้

เรามีโครงสร้างด้านการบริการที่ครอบคลุมเพื่อให้เหมาะกับงบประมาณ ทั้งนี้เราเข้าใจว่าความผิดทางการขับขี่ยานยนต์ไม่สามารถรับการสนับสนุนโดยกฎหมาย